Rozpis konzultací - Verbena (Jurečkova 3, Ostrava)

Pod jednotlivými termíny můžete provést rezervaci konkrétního časového bloku.